Nume:
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
E-mail:
contact@clinicatineretii.ro
Telefon:
0237 610 030
Adresa:
Str. Tineretii, Nr. 5, Focsani, Jud. Vrancea

Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Medicina muncii Focsani

Medicina Muncii - specialitatea medicala care se ocupa cu examinarea aptitudinii pentru muncă la angajare, examinari periodice si reinsertie ocupationala. Control medical de adaptare, control periodic, control medical la reluarea muncii. Unitatile medicale specializate efectuează și recomandă analize de laborator, audiometrie, dosar medical inclusiv fișă de aptitudine, EKG (electrocardiograma), evaluări ale locului de muncă, examen coprobacteriologic, examen coproparazitologic, examen psihologic, fisa de aptitudine, PFV (probe functionale ventilatorii), probe vestibulare și de echilibru, radiografie pulmonara, VDRL (RPRC), viziotest etc.

Detalii

   Clinica Tineretii S.R.L. ofera servicii de Medicina Muncii conform noilor normative din Codul Muncii Legea 90/1996 privind protectia muncii, Ordinul MMSS 508/2002 si Ordinul MSF 933/2002:

   - controale medicale la angajare;

   - controale medicale periodice ;

   - eliberare fisa de aptitudine.

   In functie de factorii de risc profesionali sau la optiunea angajatorilor, acestia pot oferi salariatilor investigatii suplimentare.

   Funcţia de medic de medicina muncii este exercitată numai de medicul specialist sau primar de medicina muncii, cu drept de liberă practică. Medicul de medicina muncii este pregătit prin rezidenţiat, prin parcurgerea unui program complet în pregătirea de specialitate, aprobat de Ministerul Sanataţii şi Colegiul Medicilor din România şi confirmat prin promovarea examenului de specialitate.

   Abordarea sănătăţii ocupaţionale nu ar trebui privită ca fiind exclusiv o sarcină ce trebuie îndeplinită pentru a fi în legalitate, deoarece prin aplicarea cât mai eficientă a strategiei de prevenţie sunt create o serie de beneficii printre care:

   - costuri reduse prin scăderea ratei absenteismului, număr redus de accidente de muncă;

   - creşterea productivităţii: angajaţi mai sănătoşi, mulţumiţi şi motivaţi;

   - îmbunataţirea poziţiei în relaţie cu partenerii de ;

   - reputaţie mai bună şi scăderea prejudiciilor financiare ce ar putea deriva din timpul alocat investigării, întreruperii producţiei şi răspunderile asociate accidentelor de muncă;

   - conştientizarea şi un control mai eficient în ceea ce priveşte riscurile de la locul de muncă.​  

   Program:

   Luni: 08.00 – 16.00

   Marti: 08.00 – 17.00

   Miercuri: 08.00 – 17.00

   Joi: 08.00 – 17.00

   Vineri: 08.00 – 16.00

   Program fise medicale auto

   Marti: 14.00 – 17.00

   Miercuri: 14.00 – 17.00

   Joi: 14.00 – 17.00

   Inregistrare fise pina in ora 14.30

   Modaliate de plata: Numerar

 

Servicii

   Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor este efectuată doar de către medicul specialist de medicina muncii, conform legislaţiei actualizate, printr-o serie de activităţi ce presupun:

   - Examen medical la angajare în muncă - structurat conform profesiei şi a fişei de expunere la riscuri;

   - Examen medical de adaptare - stabileşte aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri cu risc profesional potenţial sau dovedit;

   - Control medical periodic, obligatoriu pentru toţi angajaţii - reevaluarea stării de sănătate;

   - Examen medical la reluarea activitaţii - după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii;

   - Supraveghere specială şi promovarea sănătaţii la locul de muncă;

   - Ȋn urma examenului clinic general şi a investigaţiilor complementare specifice fiecărui loc de muncă se întocmeşte dosarul medical şi se eliberează fişa de aptitudine în două exemplare, un exemplar pentru angajator, altul pentru angajat;

   - Consilierea angajatorului asupra unei bune adaptări a muncii la posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici şi persoane cu handicap;

   - Comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii;

   - Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate şi securitate la locul de muncă;

   - Participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă si bolile profesionale;

   - Luarea în evidenţă a certificatelor de concediu medical şi urmărirea evoluţiei bolii, avizarea şi raportarea lor către D.S.P, conform metodologiei;

   - Vizarea fişelor de protecţia muncii privind vizita medicală de medicina muncii;

   - Colaborarea permanentă cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra stării de sănătate;

   - Participarea la şedinţele Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă.

   Examinările medicale se efectuează în baza fişei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului actual în vigoare, completată la toate rubricile şi semnată de către angajator. Acestea se pot desfăşura atât la cabinetul medical de medicina muncii cât şi la sediul angajatorului dacă societatea amenajează un spaţiu corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar pentru efectuarea examinărilor medicale.

   Alte servicii medicale puse la dispozitie de Clinica Tineretii S.R.L. 

   Fise medicale:

   - fise medicale auto;

   - fise medicale port arma;

   - fise medicale siguranta transporturilor;

   - formular A5.

   Consultatii de specialitate:

   - neurologie;

   - O.R.L.;

   - reumatologie;

   - ortopedie;

   - neuropsihiatrie infaltila - contract CAS Vrancea;

   - fizioterapie;

   - kinetoterapie.

 

Galerie foto

Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani
Clinica Tineretii S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Focsani

© 2019 Copyright by bvkd-media.ro