Nume:
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
E-mail:
clubulsanatatii_mm@yahoo.ro
Telefon:
0248 533 133
Fax:
0248 533 133
Website:
http://www.clubul-sanatatii.muscel.ro
Adresa:
Bld. I.C. Bratianu, Nr. 54B, Campulung, Jud. Arges

Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Medicina muncii

Medicina Muncii - specialitatea medicala care se ocupa cu examinarea aptitudinii pentru muncă la angajare, examinari periodice si reinsertie ocupationala. Control medical de adaptare, control periodic, control medical la reluarea muncii. Unitatile medicale specializate efectuează și recomandă analize de laborator, audiometrie, dosar medical inclusiv fișă de aptitudine, EKG (electrocardiograma), evaluări ale locului de muncă, examen coprobacteriologic, examen coproparazitologic, examen psihologic, fisa de aptitudine, PFV (probe functionale ventilatorii), probe vestibulare și de echilibru, radiografie pulmonara, VDRL (RPRC), viziotest etc.

Detalii

   Prezentarea generala a centrului medical

   Societatea a fost infiintata in 1991 de Dr. Manescu Vasile si a  functionat in principal cu cabinet de Dermatologie si Flebologie pana in anul 2000. In17 Noiembrie au fost cesionate toate partile sociale ale Clubul Sanatatii S.R.L. catre Manescu Emilian Silviu impreuna cu toate atributiile ce decurg din detinerea partilor sociale.

   In anul 2001 a fost organizat Cabinetul de Medicina de Inteprindere si Medicina Muncii.

   Din 2002 a fost infiintat in cadrul societatii Laboratorul de analize medicale.

   In anul 2009 a fost achizitionat si organizat Laboratorul de radiologie constand din: aparat Rx post grafie, Computer Tomografie si mamografie. A fost completat laboratorul cu ecograf Medison X8 3D – 4D cu patru sonde.

   In 2013 a fost instalat RMN Siemens Esenza 1,5 Tesla care disune de 8 antene si poate efectua examene RMN pentru orice organ mai putin pulmonary unde rezolutia tehnicii de explorare este inferioara examinarii CT si nici RMN mamar.

   Centrul Medical Clubul Sanatatii functioneaza in relatie cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges din 2003 cand s-a incheiat primul contract pentru paraclinic - activitate de laborator clinic. Ulterior a fost incheiat contract si cu Casa de Asigurari OPSNAJ si s-au diversificat serviciile fiind infiintat si Ambulatoriul de specialitate.

   Activitatea curenta este activitate medicala cu : Ambulatoriu de specialitate (Cabinet de Obstetrica Ginecologie, Pneumologie, Neurologie, Psihiatrie, Oftalmologie in relatie cu casa de asigurari de sanatate; cabinet Ortopedie si Chirurgie, cabinet ORL pentri Comisia de preschimbare permis de conducere auto, Cabinet Medicina Muncii si Siguranta Circulatiei); Paraclinic de specialitate cu Laborator de Analize Medicale si Clinica de Radiologie; Departament de cercetare clinica – studii clinice.

   Cabinetele sant dotate cu aparatura specifica, mobilier  medical si facilitate corespunzatoare, sant evaluate de casa de asigurari de sanatate si autorizate de DSP Arges cnform legislatiei in vigoare.

   Cabinetul de medicina muncii a Clubului Sanatatii este primul compartiment infiintat (2001) dupa reorganizarea societatii, care s-a dezvoltat constant, prin diversificarea  serviciilor si cresterea competentei personalului medical.

   Obiectivul principal al Clubul Sanatatii S.R.L. este să se impuna in domeniul medical privat prin mantinerea standardelor si calitatea inalta a serviciilor medicale. Condusa de o echipa motivata si bine pregatita din punct de vedere profesional, centrul medical asigura servicii de medicina muncii pentru toate domeniile de activitate existente pe piata muncii din Romania. 

   Cabinetul de Medicina Muncii functioneaza in temeiul si respectand legislatiei in vigoare respectiv:

   - Hotararea de Guvern nr. 1169/2011 – modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

   - Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si / sau psihologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 746 din 02.012.2013;

   - Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 16 august 2011;

   - Odinul nr. 149/2014 in completarea Ordinului 163/2011.

 

 

Servicii

   Cabinetul de Medicina Muncii al Clubul Sanatatii S.R.L. efectueaza urmatoarele servicii pentru evaluarea lucratorilor:

   - examen medical la angajare – structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri - stabileste aptitudinea in munca;

   - control medical periodic - reevaluare starii de sanatate;

   - examen medical la reluarea activitatii – pentru persoane care au intrerupt serviciul mai mult de 30 de zile din motive medicale;

   - examen medical de adaptare – stabileste aptitudinea in munca a persoanelor angajate in locuri cu risc profesional dovedit sau potential;

   - reabilitarea profesionala si reorientarea profesionala in caz de accident de munca;

   - organizeaza si participa la evaluarea riscurilor profesionale si monitorizeaza starea de sanatate a angajatilor prin:

      - colaborarea permanenta cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate;

      - monitorizarea afectiunilor angajatilor prin luarea in evidenta a certificatelor de concediu medical si urmariea evolutiei a bolii;

       - la finalizarea examinarilor de medicina muncii, angajatul si angajatorul vor primii rezultatul evaluarii prin intermediul fisei medicale in care se mentioneaza aptitudinea pentru ocuparea locului de munca conform profesiei si functiei – Fisa de aptitudine;

      - comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;

      - consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho- fiziologice ale angajatului;

      - consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la locul de munca;

   Medicina Muncii are ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii lucratorilor, minimizarea sau eliminarea factorilor de risc si a riscului accidentelor, informarea, consult de specialitate, instruirea lucratorilor precum si directiile principale pentru implementarea acestor principii.

   Medic medicina muncii: Vintiliescu Carmen

   Medic inteprindere: Staicu Cristina

   Recoltarea probelor si examenele de specialitate se pot realiza atat in cadrul clinicii noastre cat si la sediul dumneavoastra, conform conditiilor contractuale.

   Cabinetul de medicina muncii include si servicii de medicina de inteprindere care constau in  monitorizeaza starii de sanatate a lucratorilor/angajatilor, monitorizarea conditiilor de lucru, urmarirea tratamentului si  reinsertia la locul de munca.

   Medicul de Medicina Muncii stabileste consulturile si  tipul examinarilor paraclinice si de laborator, in functie de profesie, locul de munca,  eventualele riscuri si expuneri constatate la locul de munca.

   - consulturile de specialitate (cabinete medicale de specialitate) se efectueaza in Ambulatoriul Centrului Medical Clubul Sanatatii;

   - laborator de analize medicale: (Hematologie, Biochimie, Citologie, Microbiologie, Imunologie si Serologie) efectueaza analizele de laborator care se impugn si care sunt solicitate de medici;

   - compartimentul de radiologie si imagistica medicala stabileste diagnosticul radio-imagistic in cazul in care este necesar diagnostic sau monitorizare specifica;
-    Prin cabinetul de explorari functionale se efectueaza: EKG, EEG, Spirometrie, Audiometrie, Holtter TA si EKG, Explorari complexe oftalmologice.

   Comisie siguranta transporturilor

   Examinările obligatorii sunt următoarele:

   - medicina  interna + EKG;
   - examen chirurgie generala;
   - examen oftalmologe;
   - examen ORL; 
   - examen neurologie;
   - examen psihiatric.

   Analize de sânge:

   - hemoleucogramă completă, glicemie, colesterol, uree, creatinină, gama GT, fibrinogen, VDRL, HIV;
   - examen de urină;
   - aviz medical;
   - aviz psihologic.

   Comisie pentru obtinerea / preschimbare permise grupele A, B

   - aviz medical+aviz psihologic la obtinere;
   - aviz medical la preschimbare;
   - fisa medicala.

   Responsabil comisie: Dr. Manescu Emilian Silviu

   Receptie programari: Tel/fax: 0248 533 133

   Program: 7:00 – 20:00

   E-mail : clubulsanatatii_mm@yahoo.ro

   Prin serviciile de medicina muncii pe care le oferim, Centrul Medical Clubul Sanatatii este partenerul dumneavoastra pe termen lung pentru servicii din acest domeniu.

Galerie foto

Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung
Centrul Medical Clubul Sanatatii - Cabinet Medicina Muncii Campulung

© 2015 Copyright by cabinete-medicina-muncii.com