Nume:
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
E-mail:
iatpeio@gmail.com
Telefon:
0721 506 617
Telefon 2:
0748 848 358
Website:
http://iatpeio.ro
Adresa:
Str. Matei Basarab, Nr. 108. Bl. 74, Sc. 1, Ap. 1, parter, Sector 3, București
Facebook

Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Medicina muncii Bucuresti Sector 3

Medicina Muncii - specialitatea medicala care se ocupa cu examinarea aptitudinii pentru muncă la angajare, examinari periodice si reinsertie ocupationala. Control medical de adaptare, control periodic, control medical la reluarea muncii. Unitatile medicale specializate efectuează și recomandă analize de laborator, audiometrie, dosar medical inclusiv fișă de aptitudine, EKG (electrocardiograma), evaluări ale locului de muncă, examen coprobacteriologic, examen coproparazitologic, examen psihologic, fisa de aptitudine, PFV (probe functionale ventilatorii), probe vestibulare și de echilibru, radiografie pulmonara, VDRL (RPRC), viziotest etc.

Detalii

   Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât public, cât şi din cel privat, sunt obligaţi să respecte reglementările în vigoare privind prevenirea, depistarea şi dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie. Cele mai eficiente metode de evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor în relaţie cu expunerea la riscuri profesionale sunt examenele medicale de medicina muncii.

   Medicina muncii (după OMS şi OIM) are drept scopuri: protecţia angajaţilor împotriva oricărui impact asupra sănătaţii care ar putea rezulta prin desfaşurarea activitaţii profesionale, menţinerea unei bune stări fizice, psihice şi sociale a angajaţilor prin evaluarea competenta a condiţiilor de muncă, a riscurilor profesionale, a efectelor muncii şi condiţiilor de muncă asupra sănătaţii acestora. 

   Iatpeio Medical Center ofera servicii de Medicina Muncii conform noilor normative din Codul Muncii Legea 90/1996 privind protectia muncii, Ordinul MMSS 508/2002 si Ordinul MSF 933/2002:

   - controale medicale la angajare;

   - controale medicale periodice;

   - eliberare fisa de aptitudine.

   In functie de factorii de risc profesionali sau la optiunea  angajatorilor, acestia  pot oferi salariatilor  investigatii suplimentare.

   Abordarea sănătăţii ocupaţionale nu ar trebui privită ca fiind exclusiv o sarcină ce trebuie îndeplinită pentru a fi în legalitate, deoarece prin aplicarea cât mai eficientă a strategiei de prevenţie sunt create o serie de beneficii printre care:

   - costuri reduse prin scăderea ratei absenteismului, număr redus de accidente de muncă;

   - creşterea productivităţii: angajaţi mai sănătoşi, mulţumiţi şi motivaţi;

   - îmbunataţirea poziţiei în relaţie cu partenerii de afaceri;

   - reputaţie mai bună şi scăderea prejudiciilor financiare ce ar putea deriva din timpul alocat investigării, întreruperii producţiei şi răspunderile asociate accidentelor de muncă;

   - conştientizarea şi un control mai eficient în ceea ce priveşte riscurile de la locul de muncă.​

 

Servicii

   Iatpeio Medical Center ofere urmatoarea gama de servicii medicale pentru medicina muncii:

   Examenul medical la angajare

   Aptitudinea in munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical. Examenele medicale, investigatiile si analizele de medicina muncii atat cu ocazia angajarii, cat si la controlul medical periodic, variaza functie de profesie si domeniul de activitate, acestea fiind reglementate de legislatia in vigoare.

   Examenul medical la angajare se finalizeaza prin completarea de catre medicul de medicina muncii a fisei de aptitudine in doua exemplare: unul pentru angajator si unul pentru angajat. Fisa de aptitudine trebuie sa contina concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

   Examenul medical de adaptare

   Pentru anumite profesii si locuri de munca mai deosebite medicul de medicina muncii poate propune efectuarea unui examen medical de adaptare la conditiile noului loc de munca.

   Acesta se efectueaza la indicatia medicului specialist de medicina muncii, in prima luna de la angajare.

   Controlul  medical periodic

   Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu pentru toti lucratorii.

   Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist in medicina a muncii, cu informarea angajatorului.

   Examenul medical periodic se finalizeaza de asemenea prin completarea de catre medicul de medicina muncii a fisei de aptitudine in doua exemplare: unul pentru angajator si unul pentru angajat.

   Examenul medical la reluarea activitatii

   Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii.

   Supravegherea speciala

   Supravegherea speciala consta in examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de medicina muncii, in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele categorii:

   • persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti;

   • persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti;

   • femei gravide;

   • persoane cu handicap;

   • persoane dependente de droguri si /sau alcool;

   • persoane stangace;

   • persoane cu vederea monoculara;

   • persoane in evidenta cu boli cronice.

   Promovarea sanatatii la locul de munca

   Promovarea sanatatii la locul de munca se realizeaza prin supravegherea activa a sanatatii lucratorilor dvs. in raport cu caracteristicile locului de munca si, in mod particular, cu factorii de risc profesionali.

   Cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor au fost stabilite prin H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Galerie foto

Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3
Iatpeio Medical Center - Medicina Muncii Bucuresti Sector 3

© 2019 Copyright by bvkd-media.ro