Nume:
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
E-mail:
george.meirosu@yahoo.com
E-mail 2:
centrulmedicalsiret@gmail.com
Telefon:
0239 613 333
Website:
http://centrulmedicalsiret.ro
Adresa:
Str. Siret, nr. 15, Bl. CFR, parter​, Braila, Jud. Braila

Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Medicina muncii

Medicina Muncii - specialitatea medicala care se ocupa cu examinarea aptitudinii pentru muncă la angajare, examinari periodice si reinsertie ocupationala. Control medical de adaptare, control periodic, control medical la reluarea muncii. Unitatile medicale specializate efectuează și recomandă analize de laborator, audiometrie, dosar medical inclusiv fișă de aptitudine, EKG (electrocardiograma), evaluări ale locului de muncă, examen coprobacteriologic, examen coproparazitologic, examen psihologic, fisa de aptitudine, PFV (probe functionale ventilatorii), probe vestibulare și de echilibru, radiografie pulmonara, VDRL (RPRC), viziotest etc.

Detalii

   Medicina Muncii are ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si a accidentelor, informarea, consult de specialitate, instruirea lucratorilor precum si directiile principale pentru implementarea acestor principii.

   Funcţia de medic de medicina muncii este exercitată numai de medicul specialist sau primar de medicina muncii, cu drept de liberă practică. Medicul de medicina muncii este pregătit prin rezidenţiat, prin parcurgerea unui program complet în pregătirea de specialitate, aprobat de Ministerul Sanataţii şi Colegiul Medicilor din România şi confirmat prin promovarea examenului de specialitate.

   Abordarea sănătăţii ocupaţionale nu ar trebui privită ca fiind exclusiv o sarcină ce trebuie îndeplinită pentru a fi în legalitate, deoarece prin aplicarea cât mai eficientă a strategiei de prevenţie sunt create o serie de beneficii printre care:

   - costuri reduse prin scăderea ratei absenteismului, număr redus de accidente de muncă;

   - creşterea productivităţii: angajaţi mai sănătoşi, mulţumiţi şi motivaţi;

   - îmbunataţirea poziţiei în relaţie cu partenerii de ;

   - reputaţie mai bună şi scăderea prejudiciilor financiare ce ar putea deriva din timpul alocat investigării, întreruperii producţiei şi răspunderile asociate accidentelor de muncă;

   - conştientizarea şi un control mai eficient în ceea ce priveşte riscurile de la locul de muncă.​

ofera servicii de Medicina Muncii conform noilor normative din Codul Muncii Legea 90/1996 privind protectia muncii, Ordinul MMSS 508/2002 si Ordinul MSF 933/2002:

   - controale medicale la angajare;

   - controale medicale periodice ;

   - eliberare fisa de aptitudine.

   Program:

   Luni - Vineri: 8 - 20

   0239 613 333   

 

 

Servicii

   In cadrul controlului de medicina muncii se realizeaza un complex de examinari medicale clinice, biologice si/sau paraclinice conform normelor stipulate prin lege pentru fiecare tip de profesie.

   Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor se realizeaza prin:

   - Examen medical la angajare - structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri;

   - Control medical periodic;

   - Examen medical de adaptare - stabileste aptitudinea in munca a persoanelor angajate in locuri de munca cu risc dovedit sau potential;

   - Examen medical la reluarea activitatii pentru persoanele ce intrerup activitatea mai mult de 30 de zile din motive medicale; 

   - Reabilitarea, reorientarea si reinsertia profesionala in caz de accident de munca;

   - Colaborarea permanenta cu medicul de famile al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate, conform prevederilor legale. Solicitarea acestuia de a prelua in monitorizare afectiunile decelate. Solicitarea acestuia de a investiga suplimentar prin consulturi de specialitate si / sau investigatii paraclinice decontate prin sistemul asigurarilor de stat.

   - Monitorizarea afectiunilor angajatilor prin luarea in evidenta a certificatelor de concediu medical si urmarirea evolutiei pacientilor;

   La finalizarea examinarilor legate de medicina muncii, angajatul si angajatorul vor primi rezultatul evaluarii prin intermediul fisei de aptitudine in care se mentioneaza aptitudinea in munca conform profesiei/functiei.

   Consilierea angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca

   Fiind specializata in medicina muncii, Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati va pune la dispozitie urmatoarele servicii:

   - Informarea periodica a angajatorului asupra starii de sanatate a personalului angajat;

   - Identificarea si comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;

   - Consilierea angajatorului privind masurile tehnico-organizatorice si medicale ce se impun;

   - Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului.

   Evaluarea riscurilor de accidentare si inbolnavire profesionala

   In contextul serviciilor de medicina muncii, componenta de evaluare este acoperita prin:

   - Identificarea riscurilor profesionale pe categorii de personal;

   - Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

   - Participarea la implementarea sistemului de management al Securitatii si Sanatatii in Munca, conform standardului OHSAS 18001/1999.

Galerie foto

Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila
Societatea Medicala Civila Siret Medici Asociati - Cabinet Medicina Muncii Braila

© 2015 Copyright by cabinete-medicina-muncii.com