Nume:
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
E-mail:
mmvancu@yahoo.com
Telefon:
0744 628 587
Adresa:
Str. Paris, Nr. 2, Cabinet 24, Policlinica Specială, Arad, Jud. Arad

S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
Medicina muncii Arad

Medicina Muncii - specialitatea medicala care se ocupa cu examinarea aptitudinii pentru muncă la angajare, examinari periodice si reinsertie ocupationala. Control medical de adaptare, control periodic, control medical la reluarea muncii. Unitatile medicale specializate efectuează și recomandă analize de laborator, audiometrie, dosar medical inclusiv fișă de aptitudine, EKG (electrocardiograma), evaluări ale locului de muncă, examen coprobacteriologic, examen coproparazitologic, examen psihologic, fisa de aptitudine, PFV (probe functionale ventilatorii), probe vestibulare și de echilibru, radiografie pulmonara, VDRL (RPRC), viziotest etc.

Detalii

   Medicina Muncii are ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și a accidentelor, informare, consult de specialitate, instruirea lucrătorilor precum și direcțiile principale pentru implementarea acestor principii.

   Atribuțiile serviciului de Medicina Muncii:

   – organizarea și participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
   – monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin:
   – examen medical la angajare – structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri; stabileste aptitudinea în muncă;
   – control medical periodic- reevaluare stării de sănătate;
   – examen medical la reluarea activității – pentru persoane care au întrerupt serviciul mai mult de 6 luni;  
   – monitorizarea afecțiunilor angajaților prin luarea în evidență a certificatelor de concediu medical;
   – la finalizarea examinărilor de medicina muncii, angajatul și angajatorul vor primi rezultatul evaluării prin intermediul fișei medicale în care se menționează aptitudinea pentru ocuparea locului de muncă conform profesiei și funcției;
   – comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii;
   – consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho - fiziologice ale angajatului;
   – consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate.

   Cabinetul Medical de Medicina Muncii - S.C. M M VANCU S.R.L. este condus de Dr. Emil Vancu,  medic primar în medicina muncii, conferențiar universitar, doctor în medicină, membru ICOH, membru comisie UEMS, abilitat CNCAN.

   Program:
   Luni - Joi: 08.00 - 16.00
   Vineri: 08.00 - 14.00

   Conf. univ. dr. Emil Vancu
   Medic primar Medicina Muncii
   Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistentă Socială
   Tel. 0744 628 587
   E-mail:  mmvancu@yahoo.com

 

Servicii

   S.C. M M VANCU S.R.L. oferă urmatoarele servicii pentru specializarea de Medicina Muncii:

   Examenul medical la angajare

   Aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical. Examenele medicale, investigațiile și analizele de medicina muncii atât cu ocazia angajării, cât și la controlul medical periodic, variază în funcție de profesie și domeniul de activitate, acestea fiind reglementate de legislația în vigoare.

   Examenul medical la angajare se finalizează prin completarea de către medicul de medicina muncii a fișei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat. Fișa de aptitudine trebuie să conțină concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

   Examenul medical de adaptare

   Pentru anumite profesii și locuri de muncă mai deosebite medicul de medicina muncii poate propune efectuarea unui examen medical de adaptare la condițiile noului loc de muncă.

   Acesta se efectueazaă la indicația medicului specialist de medicina muncii, în prima lună de la angajare.

   Controlul  medical periodic

   Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu pentru toți lucrătorii.

   Frecvența examenului medical periodic este stabilită prin fișele întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 și poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist în medicina muncii, cu informarea angajatorului.

   Examenul medical periodic se finalizează de asemenea prin completarea de către medicul de medicina muncii a fișei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat.

   Examenul medical la reluarea activității

   Examenul medical la reluarea activității se efectuează după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activității.

   Supravegherea specială

   Supravegherea specială constă în examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadreaza în urmatoarele categorii:

   • persoane cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani împliniți;

   • persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniți;

   • femei gravide;

   • persoane cu handicap;

   • persoane dependente de droguri și /sau alcool;

   • persoane stângace;

   • persoane cu vederea monoculară;

   • persoane în evidentă cu boli cronice.

   Promovarea sanatatii la locul de munca

   Promovarea sănătății la locul de muncă se realizează prin supravegherea activă a sănătății lucrătorilor dvs. în raport cu caracteristicile locului de munca și, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.

 

Oferte speciale

   - abilitare CNCAN - monitorizare activități din mediul cu radiații;

   - suntem pe SEAP, la un număr mare de angajați tarifele se pot negocia;

   - avize și pentru munca în străinătate;

   - cabinetul fiind în cadrul Policlinicii Speciale beneficiază de servicii radiologice și de laborator, ceea ce face ca investigarea să fie complexă și rezultatul în timp optim.

Galerie foto

S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad
S.C. M M VANCU S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Arad

© 2019 Copyright by bvkd-media.ro