Nume:
IRINA PROFESIONAL MEDSERV S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Topoloveni
E-mail:
irina.badila@yahoo.com
Telefon:
0735 961 462

IRINA PROFESIONAL MEDSERV S.R.L. - Cabinet Medicina Muncii Topoloveni
Medicina muncii

Medicina Muncii - specialitatea medicala care se ocupa cu examinarea aptitudinii pentru muncă la angajare, examinari periodice si reinsertie ocupationala. Control medical de adaptare, control periodic, control medical la reluarea muncii. Unitatile medicale specializate efectuează și recomandă analize de laborator, audiometrie, dosar medical inclusiv fișă de aptitudine, EKG (electrocardiograma), evaluări ale locului de muncă, examen coprobacteriologic, examen coproparazitologic, examen psihologic, fisa de aptitudine, PFV (probe functionale ventilatorii), probe vestibulare și de echilibru, radiografie pulmonara, VDRL (RPRC), viziotest etc.

Detalii

   Medicina Muncii este o specialitate medicala care studiaza relatia sanatate – munca, mai exact prevenirea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie recunoscute de normele legale nationale care prevad, printre altele, obligativitatea efectuarii unui examen medical calificat, atat la angajarea in munca, cat si periodic – sarcina exclusiva a angajatorului.

   Funcţia de medic de Medicina Muncii este exercitată numai de medicul specialist sau primar de Medicina Muncii, cu drept de liberă practică. Medicul de Medicina Muncii este pregătit prin rezidenţiat, prin parcurgerea unui program complet în pregătirea de specialitate, aprobat de Ministerul Sanataţii şi Colegiul Medicilor din România şi confirmat prin promovarea examenului de specialitate.   

   Abordarea sănătăţii ocupaţionale nu ar trebui privită ca fiind exclusiv o sarcină ce trebuie îndeplinită pentru a fi în legalitate, deoarece prin aplicarea cât mai eficientă a strategiei de prevenţie sunt create o serie de beneficii printre care:

   - costuri reduse prin scăderea ratei absenteismului, număr redus de accidente de muncă;

   - creşterea productivităţii: angajaţi mai sănătoşi, mulţumiţi şi motivaţi;

   - îmbunataţirea poziţiei în relaţie cu partenerii de afaceri;

   - reputaţie mai bună şi scăderea prejudiciilor financiare ce ar putea deriva din timpul alocat investigării, întreruperii producţiei şi răspunderile asociate accidentelor de muncă;

   - conştientizarea şi un control mai eficient în ceea ce priveşte riscurile de la locul de muncă.​

   Cabinetul Medical de Medicina Muncii - IRINA PROFESIONAL MEDSERV S.R.L. este condus de Dr. Bădilă Irina, Medic Primar Medicina Muncii.

 

   Dr. Bădilă Irina deține și abilitare pentru evaluarea persolalului care lucrează în mediu cu radiații ionizante.

  

 

  • Program:
  • Luni si joi: 12.00 - 20.00
  • Marti-Miercuri-Vineri: 08.30 - 16.30
  • 0735 961 462

Servicii

   IRINA PROFESIONAL MEDSERV S.R.L. oferă urmatoarele servicii pentru specializarea de Medicina Muncii:

   Examenul medical la angajare

   Aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical. Examenele medicale, investigațiile și analizele de Medicina Muncii atât cu ocazia angajării, cât și la controlul medical periodic, variază în funcție de profesie și domeniul de activitate, acestea fiind reglementate de legislația în vigoare.

   Examenul medical la angajare se finalizează prin completarea de către medicul de Medicina Muncii a fișei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat. Fișa de aptitudine trebuie să conțină concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

 

 

   Examenul medical de adaptare

   Pentru anumite profesii și locuri de muncă mai deosebite medicul de Medicina Muncii poate propune efectuarea unui examen medical de adaptare la condițiile noului loc de muncă.

   Acesta se efectueazaă la indicația medicului specialist sau primar de Medicina Muncii, în prima lună de la angajare.

   Controlul  medical periodic

   Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu pentru toți lucrătorii.

   Frecvența examenului medical periodic este stabilită prin fișele întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 și poate fi modificată numai la propunerea medicului, cu informarea angajatorului.

   Examenul medical periodic se finalizează de asemenea prin completarea de către medicul de Medicina Muncii a fișei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat.

   Examenul medical la reluarea activității

   Examenul medical la reluarea activității se efectuează după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activității.

   Supravegherea specială

   Supravegherea specială constă în examenul medical profilactic efectuat de către medicul de Medicina Muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadreaza în urmatoarele categorii:

   • persoane cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani împliniți;

   • persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniți;

   • femei gravide;

   • persoane cu handicap;

   • persoane dependente de droguri și /sau alcool;

   • persoane stângace;

   • persoane cu vederea monoculară;

   • persoane în evidentă cu boli cronice.

   Promovarea sanatatii la locul de munca

   Promovarea sănătății la locul de muncă se realizează prin supravegherea activă a sănătății lucrătorilor dvs. în raport cu caracteristicile locului de munca și, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.

 

© 2015 Copyright by cabinete-medicina-muncii.com